Bắt đầu

Thư viện HTTP client dựa trên Promise dành cho trình duyệt và node.js

Axios là một thư viện HTTP client dựa trên Promise dành cho trình duyệt và node.js. Axios có cách sử dụng rất đơn giản, cùng với gói kích thước nhỏ và giao diện lập trình dễ dàng mở rộng.


        

Sponsors: