شروع کنید

سرویس گیرنده HTTP مبتنی بر پرامیس (Promise) برای مرورگر و node.js

Axios یک سرویس گیرنده HTTP مبتنی بر پرامیس (Promise) برای مرورگر و node.js می باشد. Axios یک کتابخانه ساده حتی برای استفاده در یک بسته کوچک با رابط کاربری بسیار گسترده ارائه شده است.


        

Sponsors: