ناوەندگیرەکان

ئەتوانیت داواکاری یان وەڵامەکان بگریت پێش ئەوەی چارەسەر بکرێن بە then یان cathc.

// ناوەندگیری داواکاریەک زیادبکە
axios.interceptors.request.use(function (config) {
  // شتێک بکە پێش ئەوەی داواکارییەکە بنێردرێ
  return config;
 }, function (error) {
  // شتێک بکە لەگەڵ هەڵەی داواکارییەکە
  return Promise.reject(error);
 });

// ناوەندگیری وەڵامێک زیاد بکە
axios.interceptors.response.use(function (response) {
  // هەر کۆدی دۆخێک کە لە مەودای 200 دابێت ئەبێتە هۆی بەکارخستنی ئەم فەنکشنە
  // شتێک بکە لە داتای وەڵامەکە
  return response;
 }, function (error) {
  // هەر کۆدی دۆخێک کە لە دەرەوەی مەودوای 200 بێت ئەبێتە هۆی بەکارخستنی ئەم فەنکشنە
  // شتێک بکە لە هەڵەی وەڵامەکە
  return Promise.reject(error);
 });

ئەتوانی لە دواتردا هەر ناوەندگیرێک لاببەیت ئەگەر ویستت.

const myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);

ئەتوانی ناوەندگیر زیادبکەیت بۆ نموونەیەکی کڕیاڕخوازکراوی ئەکسیۆس.

const instance = axios.create();
instance.interceptors.request.use(function () {/*...*/});