Yol Kesiciler

İstekleri veya yanıtları "then" veya "catch" tarafından işlenmeden önce ele alabilirsiniz.

// İstek için yol kesici ekle
axios.interceptors.request.use(function (config) {
  // Yanıt gönderilmeden önce bir şey yap
  return config;
 }, function (error) {
  // Yanıttaki hata ile bir şey yap
  return Promise.reject(error);
 });

// İstek için yol kesici ekle
axios.interceptors.response.use(function (response) {
  // 2xx aralığında bulunan herhangi bir durum kodu, bu işlevin tetiklenmesine neden olur.
  // Yanıttaki veri ile bir şey yap
  return response;
 }, function (error) {
  // 2xx aralığının dışında kalan herhangi bir durum kodu, bu işlevin tetiklenmesine neden olur.
  // Yanıttaki hata ile bir şey yap
  return Promise.reject(error);
 });

Bir önleyiciyi daha sonra kaldırmanız gerekirse, bunu yapabilirsiniz:

const myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);

Özel bir axios objesine de yol kesiciler ekleyebilirsiniz:

const instance = axios.create();
instance.interceptors.request.use(function () {/*...*/});