POST İstekleri

Axios ile POST isteği nasıl gönderilir

POST isteği göndermek

axios.post('/user', {
  firstName: 'Efe',
  lastName: 'Ceylan'
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

Birden çok eşzamanlı istek gerçekleştirme

function getUserAccount() {
 return axios.get('/user/12345');
}

function getUserPermissions() {
 return axios.get('/user/12345/permissions');
}

Promise.all([getUserAccount(), getUserPermissions()])
 .then(function (results) {
  const acct = results[0];
  const perm = results[1];
 });