Axios Objesi

Bir obje oluşturma

Özel bir konfigürasyon ile yeni bir axios objesi oluşturabilirsiniz.

axios.create([config])
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://some-domain.com/api/',
  timeout: 1000,
  headers: {'X-Custom-Header': 'foobar'}
});

Metotlar

Axios objesinde kullanılabilir metotlar aşağıda listelenmiştir. Belirtilen konfigürasyon, objenin konfigürasyonu ile birleştirilecektir.

axios#request(config)
axios#get(url[, config])
axios#delete(url[, config])
axios#head(url[, config])
axios#options(url[, config])
axios#post(url[, data[, config]])
axios#put(url[, data[, config]])
axios#patch(url[, data[, config]])
axios#getUri([config])