Axios API'si

Axios API Referansı

axios metotu uygun bir konfigürasyon ile çağrılarak istek oluşturulabilir

axios(config)
// POST isteği gönderir
axios({
 method: 'post',
 url: '/user/12345',
 data: {
  firstName: 'Efe',
  lastName: 'Ceylan'
 }
});
// Node.js ile uzak sunucudaki fotoğrafı kaydetmek için istek gönderir
axios({
 method: 'get',
 url: 'http://bit.ly/2mTM3nY',
 responseType: 'stream'
})
 .then(function (response) {
  response.data.pipe(fs.createWriteStream('muslum_gurses.jpg'))
 });
axios(url[, config])
// GET isteği gönderir (varsayılan konfigürasyon)
axios('/user/12345');

Takma ada sahip metotlar

Kolaylık için tüm HTTP istek metotlarının adlarına sahip metotlar mevcuttur.

axios.request(config)
axios.get(url[, config])
axios.delete(url[, config])
axios.head(url[, config])
axios.options(url[, config])
axios.post(url[, data[, config]])
axios.put(url[, data[, config]])
axios.patch(url[, data[, config]])
NOT

Kolaylık sağlayan metotları kullanırken url, method, ve data özelliklerinin konfigürasyonda belirtilmesine gerek yoktur.