Notlar

Tamamlamak için birkaç not daha

Semver

Axios, bir '1.0' sürümüne ulaşana kadar, yeni bir küçük (minor) sürümle en önemli değişiklikler yayınlanacak. Örneğin, 0.5.1 ve 0.5.4 aynı API'ye sahip olacak, ancak 0.6.0, kesintili değişikliklere sahip olacak.

Promise

axios, desteklenecek yerel bir ES6 Promise implementasyonudur. Ortamınız ES6 Promiselerini desteklemiyorsa çoklu dolgulama (polyfill) yapabilirsiniz.

TypeScript

axios TypeScript tanımları içerir.

import axios from 'axios';
axios.get('/user?ID=12345');

Kaynaklar

Teşekkürler

axios, Angular'ın içerisinde bulunan $http hizmetinden büyük ölçüde ilham almıştır. Sonuç olarak, axios, Angular dışında kullanım için bağımsız bir $http benzeri bir hizmet sağlama çabasıdır.

Lisans

MIT