Hataları Ele Alma

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  if (error.response) {
   // İstek gönderildi ve sunucu 2xx aralığının dışında bir durum koduyla yanıt verdi
   console.log(error.response.data);
   console.log(error.response.status);
   console.log(error.response.headers);
  } else if (error.request) {
   // İstek gönderildi ancak herhangi bir yanıt alınmadı
   // `error.request`, tarayıcıda bir XMLHttpRequest objesidir ve
   // node.js'de ise bir http.ClientRequest objesidir
   console.log(error.request);
  } else {
   // İsteği yapılandırırken bir şey oldu ve bu hatayı tetikledi
   console.log('Hata', error.message);
  }
  console.log(error.config);
 });

Konfigürasyonunuzda validateStatus seçeneğini kullanarak, hata verilmesi gereken HTTP kodlarını/kodunu belirtebilirsiniz.

axios.get('/user/12345', {
 validateStatus: function (status) {
  return status < 500; // Yalnızca durum kodu 500'den küçükse istek başarılı sayılır (Promise çözümlenir)
 }
})

toJSON kullanarak HTTP hatasıyla ilgili daha fazla bilgiye sahip bir obje alabilirsiniz.

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  console.log(error.toJSON());
 });