Обробка помилок

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  if (error.response) {
   // Запит було зроблено, і сервер відповів кодом стану, який 
   // виходить за межі 2xx
   console.log(error.response.data);
   console.log(error.response.status);
   console.log(error.response.headers);
  } else if (error.request) {
   // Запит було зроблено, але відповіді не отримано 
   // `error.request` - це екземпляр XMLHttpRequest у браузері та екземпляр 
   // http.ClientRequest у node.js
   console.log(error.request);
  } else {
   // Щось сталося під час налаштування запиту, що викликало помилку
   console.log('Error', error.message);
  }
  console.log(error.config);
 });

Використовуючи параметр конфігурації validateStatus, ви можете визначити HTTP-код, який повинен викликати помилку.

axios.get('/user/12345', {
 validateStatus: function (status) {
  return status < 500; // Вирішуйте, лише якщо код стану менше 500
 }
})

Використовуючи toJSON, ви отримуєте об'єкт з додатковою інформацією про помилку HTTP.

axios.get('/user/12345')
 .catch(function (error) {
  console.log(error.toJSON());
 });