Схема відповіді

Відповідь на запит містить таку інформацію.

{
 // `data` - це відповідь, надана сервером
 data: {},

 // `status` - це код стану HTTP з відповіді сервера
 status: 200,

 // `statusText` - це повідомлення про стан HTTP від відповіді сервера
 statusText: 'OK',

 // `заголовки` заголовки HTTP, на які відповів сервер
 // Усі назви заголовків малі та доступні за допомогою дужок.
 // Приклад: `response.headers['content-type']`
 headers: {},

 // `config` - це конфігурація, надана` axios` для запиту
 config: {},

 // `запит` - це запит, який створив цю відповідь
 // Це останній екземпляр ClientRequest у node.js (у переспрямуваннях)
 // і екземпляр XMLHttpRequest у веб -переглядачі
 request: {}
}

При використанні "then" ви отримаєте відповідь наступним чином:

axios.get('/user/12345')
 .then(function (response) {
  console.log(response.data);
  console.log(response.status);
  console.log(response.statusText);
  console.log(response.headers);
  console.log(response.config);
 });

При використанні catch або передачі rejection колбеку як другого параметра then відповідь буде доступна через об'єкт error, як пояснюється в Обробці помилок section.