Починаючи

Заснований на Promise HTTP клієнт для браузеру та Nodejs

Що таке Axios?

Axios-це клієнт HTTP на основі Promise для node.js та браузера. Він ізоморфний (= він може працювати у браузері та nodejs з тією ж базою кодів). На стороні сервера він використовує рідний http-модуль node.js, тоді як на клієнті (браузер) він використовує XMLHttpRequests.

Переваги

Встановлення

Використовуючи npm:

$ npm install axios

Використовуючи bower:

$ bower install axios

Використовуючи yarn:

$ yarn add axios

Використовуючи jsDelivr CDN:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

Використовуючи unpkg CDN:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>