Axios API

Посилання на API Axios

Запити можна подавати, передавши відповідну конфігурацію axios.

axios(config)
// Надіслати POST-запит
axios({
 method: 'post',
 url: '/user/12345',
 data: {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
 }
});
// GET-запит на віддалений образ у node.js
axios({
 method: 'get',
 url: 'http://bit.ly/2mTM3nY',
 responseType: 'stream'
})
 .then(function (response) {
  response.data.pipe(fs.createWriteStream('ada_lovelace.jpg'))
 });
axios(url[, config])
// Надіслати запит GET (метод за замовчуванням)
axios('/user/12345');

Псевдоніми методу запиту

Для зручності були надані псевдоніми для всіх підтримуваних методів запиту.

axios.request(config)
axios.get(url[, config])
axios.delete(url[, config])
axios.head(url[, config])
axios.options(url[, config])
axios.post(url[, data[, config]])
axios.put(url[, data[, config]])
axios.patch(url[, data[, config]])
ПРИМІТКА

При використанні методів псевдонімів url, method та data властивості не потрібно вказувати в config.