Başlangıç

Tarayıcı ve node.js için Promise tabanlı HTTP istemcisi

Axios nedir?

Axios, node.js ve tarayıcı için promise tabanlı HTTP İstemcisidir. izomorfik (= tarayıcıda ve node.js'de aynı kod tabanıyla çalışabilir). Sunucu tarafında yerel (native) node.js http modülünü, istemcide (tarayıcı) ise XMLHttpRequests'i kullanır.

Özellikler

Kurulum

npm ile:

$ npm install axios

bower ile:

$ bower install axios

yarn ile:

$ yarn add axios

jsDelivr CDN'i ile:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

unpkg CDN'i ile:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>