URL-Encoding Gövdeleri

Axios, varsayılan olarak JavaScript objelerini JSONa dizileştirir (serialize eder). Bunun yerine application/x-www-form-urlencoded formatı ile veri göndermek için, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.

Tarayıcı

Tarayıcı ortamında URLSearchParams API'sini aşağıdakine benzer şekilde kullanabilirsiniz:

const params = new URLSearchParams();
params.append('param1', 'value1');
params.append('param2', 'value2');
axios.post('/foo', params);

Unutmayın ki URLSearchParams bazı tarayıcılar tarafından desteklenmemektedir. (bkz caniuse.com), ancak bunun için bir çoklu dolgu (polyfill) mevcut (global ortamı çoklu dolgulamayı unutmayın).

Alternatif olarak, veriyi qs kütüphanesi ile encode edebilirsiniz:

const qs = require('qs');
axios.post('/foo', qs.stringify({ 'bar': 123 }));

Veya başka bir şekilde (ES6),

import qs from 'qs';
const data = { 'bar': 123 };
const options = {
  method: 'POST',
  headers: { 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  data: qs.stringify(data),
  url,
};
axios(options);

Node.js

Sorgu dizesi

Node.js'de, querystring modülünü aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

const querystring = require('querystring');
axios.post('http://something.com/', querystring.stringify({ foo: 'bar' }));

veya 'url modülü''nden 'URLSearchParams' aşağıdaki gibi kullanılabilir:

const url = require('url');
const params = new url.URLSearchParams({ foo: 'bar' });
axios.post('http://something.com/', params.toString());

Ayrıca qs kütüphanesini de kullanabilirsiniz.

NOT

querystring metotunun bu kullanım durumuyla ilgili bilinen sorunları olduğundan (https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/issues/1665), iç içe nesneleri dizileştirmeniz (serialize etmeniz) gerekiyorsa qs kitaplığı tercih edilebilir.

Form verisi

Node.js'de form-data kütüphanesini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

const FormData = require('form-data');

const form = new FormData();
form.append('my_field', 'my value');
form.append('my_buffer', new Buffer(10));
form.append('my_file', fs.createReadStream('/foo/bar.jpg'));

axios.post('https://example.com', form, { headers: form.getHeaders() })

Alternatif olarak, bir interceptor da kullanabilirsiniz:

axios.interceptors.request.use(config => {
  if (config.data instanceof FormData) {
    Object.assign(config.headers, config.data.getHeaders());
  }
  return config;
});