Konfigürasyon Varsayılanları

Konfigürasyon Varsayılanları

Tüm istekleri etkileyecek konfigürasyon varsayılanları belirleyebilirsiniz.

Genel axios varsayılanları

axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';
axios.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded';

Özel, objeye has varsayılanlar

// Objeyi oluştururken konfigürasyon varsayılanlarını belirle
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://api.example.com'
});

// Örnek oluşturulduktan sonra varsayılanları değiştirin
instance.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;

Konfigürasyon öncelik sırası

Konfigürasyon öncelik sırasına göre birleştirilecektir. Sıra, lib/defaults.js içinde bulunan kütüphane varsayılanlarıdır, ardından objenin defaults özelliğidir ve son olarak istek için config argümanı. İkincisi, birincisine göre öncelikli olacaktır. İşte bir örnek:

// Kütüphane tarafından sağlanan yapılandırma varsayılanlarını kullanarak bir örnek oluşturun
// Bu noktada, zaman aşımı yapılandırma değeri, kütüphane için varsayılan değer olan `0`dır.
const instance = axios.create();

// Kütüphane için zaman aşımı varsayılanını geçersiz kıl
// Artık bu örneği kullanan tüm istekler zaman aşımına uğramadan önce 2,5 saniye bekleyecek
instance.defaults.timeout = 2500;

// Uzun zaman süreceği bilindiği için bu istek için zaman aşımını geçersiz kıl
instance.get('/longRequest', {
  timeout: 5000
});