Basit Örnek

Axios'u kullanımı için küçük bir örnek

not: CommonJS kullanımı

require() ile CommonJS importlarını kullanırken TypeScript yazımlarını (intellisense / otomatik tamamlama için) elde etmek için aşağıdaki yaklaşımı kullanın:

const axios = require('axios').default;

// axios.<method> artık otomatik tamamlama ve parametre yazımları sağlayacaktır

Örnek

GET isteği göndermek

const axios = require('axios');

// Belirli bir ID'ye sahip bir kullanıcı için istek gönder
axios.get('/user?ID=12345')
 .then(function (response) {
  // başarılı
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  // hatayı ele al
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // her koşulda çalıştırılır
 });

// İsteğe bağlı olarak yukarıdaki istek şu şekilde de gönderilebilir:
axios.get('/user', {
  params: {
   ID: 12345
  }
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // her koşulda çalıştırılır
 }); 

// async/await mi kullanmak istiyorsunuz? `async` anahtar sözcüğünü dış fonksiyonunuza/metotunuza ekleyin.
async function getUser() {
 try {
  const response = await axios.get('/user?ID=12345');
  console.log(response);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
}

NOT: "async/await", ECMAScript 2017'nin bir parçasıdır ve İnternet'te desteklenmez Explorer ve daha eski tarayıcılar, bu nedenle dikkatli kullanın.