یک مثال کوچک

یک مثال کوچک در استفاده از axios

نکته: استفاده از کد معمول

برای استفاده از قابلیت های (intellisense / autocomplete) در TypeScript، حین استفاده از «require» به صورت زیر استفاده کنید:

const axios = require('axios').default;

// حالا با تایپ axios.<method> لیست توابع این کتابخانه نمایش داده می شود

مثال

انجام درخواست GET

const axios = require('axios');

// ایجاد درخواست برای یک کاربر با آی دی مشخص
axios.get('/user?ID=12345')
 .then(function (response) {
  // مدیریت پاسخ در زمان موفق بودن درخواست
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  // مدیریت خطا
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // این قسمت همیشه اجرا می شود
 });

// درخواست بالا را به صورت زیر هم میتوان نوشت
axios.get('/user', {
  params: {
   ID: 12345
  }
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // این قسمت همیشه اجرا می شود
 }); 

// اگر میخواهید از async/await? استفاده کنید، کلمه `async` را در ابتدای تعریف تابع اضافه کنید.
async function getUser() {
 try {
  const response = await axios.get('/user?ID=12345');
  console.log(response);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
}

نکته: async/await جزوی از روش ECMAScript 2017 است و در اینترنت اکسپلورر یا همان IE و مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی شود. پس با احتیاط لازم استفاده کنید.