ترجمه مستندات

برای اینکه Axios برای بیشتر افراد در دسترس باشد، مهم است که این اسناد به همه زبانها قابل خوانده شود. ما همیشه از کسانی که می خواهند در ترجمه اسناد کمک کنند، قدردانی می کنیم. این راهنما دستورالعمل هایی برای افزودن ترجمه به این اسناد ارائه می دهد.

ساختار

هر ترجمه از یک فایل پیکربندی تشکیل شده است, {اختصار-زبان}.lang.js (برای مثال, en.lang.js or fa.lang.js) و فایل اسناد ترجمه شده در posts/{اختصار-زبان}/*.md می باشد (برای مثال posts/en or posts/fa). {اختصار-زبان} باید با کد دو حرفی زبان ISO 639-1 جای گزین شود.

پیکربندی زبان شما

ثبت پیکربندی زبان

پس از اتمام پیکربندی زبان و ترجمه عبارات موجود در فایل پیکربندی، باید آن را در تنظیمات اصلی ثبت کنید. برای انجام این کار، فایل inert.config.js را باز کنید و خط زیر را در بالای آن اضافه کنید:

const {اختصار-زبان}Config = require('./{اختصار-زبان}.config.js');

البته به یاد داشته باشید که {اختصار-زبان} را با کد دو حرفی استاندارد ISO 369-1 جایگزین کنید (همچنین در نام متغیرها!).

اکنون، به دنبال متغیر ثابت langs باشید. اگر این متغیر ثابت در بالای عبارت require شما قرار دارد ، عبارت require خود را به بالای آن منتقل کنید. به لیست langs ، شیء زیر را اضافه کنید:

const langs = [
  ...
  {
    name: 'اسمی منحصربه فرد که نمایانگر زبان شماست، برای مثال "English" یا "فارسی"',
    prefix: "همان پیشوندی که در فایل تنظیمات تعریف کردید",
    config: {اختصار-زبان}Config // متغیر تنظیماتی که قبلا تعریف کردید
  }
  ...
];

اکنون می توانید ترجمه فایل ها را شروع کنید. پوشه posts/en را در یک پوشه posts/{اختصار-زبان} کپی کرده و همه فایلها را ترجمه کنید (البته نام فایلها را ترجمه نکنید).

اگر با مشکلی روبرو شدید، مشکل خود را در طرح مشکل مطرح کنید.