İptal Etme

Bir isteği cancel token kullanarak iptal edebilirsiniz.

Axios cancel token API'si geri çekilmiş iptal edilebilir promiseler tasarısı'na dayalıdır.

CancelToken.source fabrikasını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi cancel token oluşturabilirsiniz:

const CancelToken = axios.CancelToken;
const source = CancelToken.source();

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: source.token
}).catch(function (thrown) {
 if (axios.isCancel(thrown)) {
  console.log('İstek iptal edildi', thrown.message);
 } else {
  // hatayı ele al
 }
});

axios.post('/user/12345', {
 name: 'yeni isim'
}, {
 cancelToken: source.token
})

// isteği iptal et (mesaj parametresi isteğe bağlıdır)
source.cancel('İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.');

Ayrıca, CancelToken yapıcısına (constructor) bir executor fonksiyonu vererek de cancel token oluşturabilirsiniz.

const CancelToken = axios.CancelToken;
let cancel;

axios.get('/user/12345', {
 cancelToken: new CancelToken(function executor(c) {
  // Executor fonksiyonu iptal etme fonksiyonunu parametre olarak alır.
  cancel = c;
 })
});

// isteği iptal et
cancel();

Note: aynı cancel token ile birçok isteği iptal edebilirsiniz.